Translate

torsdag 19 mars 2015

Katastrofer


För ett tag sedan när en rejäl storm rasade här i våra trakter tänkte jag på att vi i dag ser ljuset som en normalitet. Och när "vi" får ett längre strömavbrott, och som följd av det inte får vatten ur kranen, ljus eller värme i vårt hus, då talar vi om katastrof.
Nu för tiden beskrivs verkligheten för oss i olika varningsklsser. Och det som i dag benämns som katastrof var normalt för femtio till sjuttiofem år sedan. Detta är en tanke värd att fundera över, tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar