Translate

torsdag 26 oktober 2017

Till en okänd efterkommande


Jag bröt mitt bröd, som andras hand fått baka,
och drack mitt vin, som jag ej själv beredde.
De, som haft mödan, fingo aldrig smaka
dess frukt, förrn de på mörka vägar trädde.

Vad jag har sått, skall du i morgon skörda.
O må mitt säde hundrafalldigt bära!
De bära fröjd, som bära andras börda,
de skära liv, som andras skördar skära.

                                  Karin Boye

I dag för 117 år sedan föddes hon, den 26 oktober år 1900,  men blev bara 40 år gammal.

1 kommentar: